Úvod
Obce
Kľúče
 

ABONUS s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 35763213

Deň zápisu: 29.3.1999

Pri strelnici 27
Bratislava
82104

Vložka 18763/B, oddiel Sro

 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Vedenie účtovníctva
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Sťahovacie služby
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
 • Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Automatizované spracovanie dát
 • Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 • Reklamná a propagačná činnosť
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Montáž, údržby a oprava telekomunikačných zariadení
 • Administratívne práce
 • Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
 • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
 • Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
 • Reklamné, propagačné a inzertné činnosti
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
 • Organizovanie kultúrnych spoločenských a športových podujatí, kurzov a školení
 • Konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
 • činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov
 • Reklamná a inzertná činnosť
 • Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Zhotovovanie webových stránok v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie kurzov a školení
 • Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
 • Organizovanie a usporadúvanie kúltúrnych, spoločenských, športových podujatí
 • Služby verejných nosičov a poslov
 • Leasingová činnosť- finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
 • Prieskum trhu a marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Vzdelávacia a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Skladovanie a vyskladňovanie
 • Organizovanie konferencií, kurzov, seminárov a školení
 • Nákladná cestná doprava s vozidlami do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
 • Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
 • Leasing tovaru v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie a usporadúvanie seminárov a školení
 • školiaca a prezenčná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
 • Organizovanie kurzov, seminárov, školení a kongresov
 • Organizovanie kultúrnospoločenských, športových, vzdelávacích podujatí
 • Sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
 • činnosť organizačného a ekonomického poradcu
 • Montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení podľa platných predpisov
 • Finančný leasing - leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Zhotovovanie, predaj a správa www stránok v rozsahu voľnej živnosti
 • Tvorba www stránok v rozsahu voľnej živnosti
 • činnosť organizačných poradcov
 • Leasingová spoločnosť v rozsahu voľných živností
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej
 • Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
 • Reklamná a propagačná činnosť, inzertná činnosť
 • Organizovanie kultúrnych podujatí, seminárov a školení
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov v stavebníctve
 • Reklamná, propagačná, inzertná a aranžérska činnosť
 • Výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (v oblasti stavebníctva)
 • Leasingová činnosť v rozsahu voľnej činnosti
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a iných podujatí
 • Reklamná, propagačná, inzertná činnosť a marketing
 • Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
 • školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti v kurzoch
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, sympózií a odborných kurzov
 • Reklamná činnosť, propagačná a inzertná činnosť
 • Orgnizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií
 • Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
 • Konzultačná, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti biotechnológie v rozsahu voľnej živnosti
 • Prieskum trhu a verejnej mienky v rozsahu voľnej živnosti
 • Poskytovanie školiacej činnosti v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba elektrických strojov a prístrojov
 • Organizovanie verejných kultúrnych, kultúrno-spoločenských a športových podujatí
 • Prenájom výpočtovej, kancelárskej a spotrebnej techniky, dopravných prostriedkov
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia projektov v oblasti infokomunikačných systémov rozsahu voľnej živnosti
 • Konzultácie a analýzy v oblasti bezpečnosti infokomunikačných systémov v rozsahu voľnej živnosti
 • Vypracovanie bezpečnostných projektov určených k ochrane osobných údajov podľa autorského zákona
 • Výskum a vývoj v oblasti automatizačnej techniky a informatiky podľa autorského zákona
 • Návrhy dátových rozvodov podľa autorského zákona
 • Vypracovanie bezpečnostných projektov na technické prostriedky podľa autorského zákona
 • Spracovanie projektov bezpečnosti informačných systémov podľa autorského zákona
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrické zariadenia do 1000 V, vrátane bleskozvodov
 • Navrhovanie, montáž, údržba a opravy počítačových sietí
 • Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • Prednášková a vzdelávacia činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • činnosť organizačných a podnikateľských poradcov
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských, veľtržných, športových podujatí a výstav
 • Veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností
 • Zhotovovanie www stránok a grafické úpravy v rozsahu voľnej živnosti
 • Nákladná cestná doprava vozidlami /maximálne 5/ do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Sprostredkovateľská, obchodná a odbytová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Agentúrna činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Marketingové poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • Skladovanie a uskladňovanie - neverejné
 • Vykonávanie činností organizačných a ekonomických poradcov
 • šírenie reklamy, propagačná, inzertná činnosť
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/: výpočtová technika
 • činnosť nosičov a poslov
 • Neverejné skladovanie a uskladňovanie
 • Nákladná doprava vykonávaná vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti vrátane prívesného vozíka
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rámci voľných živností / mimo drahých kovov/
 • Projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, výpočtovej techniky, strojárenstva, v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovateľská služba v rozsahu voľných živností
 • čistiace a upratovacie služby, skladovanie
 • Skladovanie a uskladňovanie pneumatík


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy


ekonóm, účtovníctvo, spracovanie, stavba, rekonštrukcia, sťahovanie, prenájom, čistenie, doprava, kultúra, správa, veľkoobchod, faktoring, dlh, vydavateľstvo, automatizácia, softvér, reklama, vývoj, telekomunikácie, administratíva, registratúra, elektrotechnika, požiar, www, školenie, nosič, lízing, marketing, vzdelávanie, sklad, konferencie, sprostredkovanie, podujatie, kurz, agentúra, poradenstvo, dáta, exteriér, rekonštrukcie, nehnuteľnosti, upratovanie, náklad, podujatia, údržba, maloobchod, podnikanie, forfaiting, predaj, propagácia, signalizácia, montáž, projekty, ochrana, šport, ekonomika, web, posol, leasing, veľkosklad, preprava, prezentácie, umenie, stavebníctvo, tovar, poradca, agent, počítače, interiér, organizovanie, byty, vymáhanie, zabezpečenie, oprava, výstava, konštrukcia, webstránka, kuriér, financie, semináre, zábava, bezpečnosť, inzercia, kurzy, doručovanie, peniaze, kongresy, aranžér, sympóziá, školenia